ZMENY po výročnej schôdzi


Trošku potrvá, než na stránku pridáme zápis z Výročnej schôdze, ale aspoň zásadné uvedieme zmeny.
Novým predsedom klubu LKH Humenné sa stal Duško SPURA a doterajší Jozef Kozmon ostáva naďalej štatutárnym zástupcom LKH. V praxi to znamená, že klub vo vnútri vedie a smeruje ďalej skúsený lezec Duško a klub vo vzťahu k verejnej správe vedie Jozko - Luigi. Ďalšie zmeny si prečítajte po ťuknutí ........

Ďalšia zmena sa týka registračného poplatku. a to nasledovne:
pre registráciu v našom klube platia tieto sumy:
Dospelí .................. 20 Eur na rok
Študenti .................. 13 Eur na rok
Druhá osoba v rodine ............ 7 Eur

Pre registráciu si môžte vybrať z týchto slovenských a svetových združení:
registrácia pre klub slovenských turistov ................. 5 Eur na rok
registrácia pre klub slov. horolezcov JAMES ................. 4 Eur na rok detido 15 r., 10 Eur na rok mládež 15-18 r., 17 Eur na rok dospelí.
registrácia pre svetový Alpský klub ................. cca 50 - 60 Eur na rok

Poplatok za uživanie materiálu na lezeckej stene v športovej hale:
Verejnosť ... Deti a mládež do 15 rokov... 0,5 € / osobu
Verejnosť ... Deti a mládež 15 - 18 rokov... 1 € / osobu
Verejnosť ... mládež od 18 rokov a dospelí ... 2 € / osobu

Ostatné informácie a "plán akcií na rok 2011" popíšeme v priebehu nastávajúceho týždňa.