Bouldering

Bouldrová stienka je zmontovaná v telocvični Spojenej cirkevnej školy (CZŠ a GYMN.) a slúži hlavne pre trénovanie detí a mládeže 6-12 rokov.
Na tejto stienke cvičíme príležitostne, keď sa niekomu zažiada a keď citime potrebu vybúriť sa v telocvični.

bouldering
bouldering
bouldering