Ing. Dušan Spura - projekčná činnosť

obr. projektovanie

Projekty pre stavebné povolenie. Projekty pre realizáciu. Projekty pre vydanie územného rozhodnutia

Vykurovanie:
radiátormi, podlahové (plošné), konvektormi
Kotolne:
plyn, tuhé palivo (drevo, pelety, ...), elektrina
Zdravotechnika:
vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia
Plynovod:
vnútorný a vonkajší
Prípojky:
vodovodná prípojka, studňa, kanalizačná prípojka, žumpa, ČOV
Netradičné zdroje tepla:
solárna energia, tepelné čerpadlá

Kontakt
Ing. Dušan Spura
Mobil: 0948 038 881
e-mail: dusan.spura@gmail.com