Športové lezenie

Momentálne zdokonaľujeme seba i zverencov na lezeckej stene v športovej hale v Humennom s obmedzeným množstvom lezeckého materiálu.

Stena (obr. nižšie) s výškou v strede 11m a po krajoch 9 m má cca 700 lezeckých chytov, 8 topových nitov a max. previs 2,5 m .

Prevádzkový režim steny:

  • Pondelok 18:00 – 20:00 Lk Humenné
  • Streda 18:00 – 20:00 Lk Humenné
  • Piatok od 18:00 - lezenie pre verejnosť (predovšetkým deti a mládež do 26 r.)

Lezenie pre verejnosť

Pred lezením ja každý návštevník povinný prečítať si poriadkový poriadok steny vyvesený na vrátnici športovej haly a riadiť sa informáciami na ňom uvedenými.

Pre lezenie na stene je potrebné priniesť si okrem vhodného športového odevu aj vhodnú obuv – lezečky, prípadne plátenné kopačky bez štupľov, ktoré si obúvajte až tesne pred lezením (pretože ostávajú čierne šmuhy na podlahe). Vchod do haly, k stene je zo zadu - od rieky Laborec.

Deti a mládež do 15 rokov smú loziť na stene len za prítomnosti rodiča.

Vstupné pre verejnosť

(Piatok od 18:00) ... 50,-Sk / osobu

Členovia JAMES s platným preukazom, pri lezení vo dvojici, s vlastným materiálom ... 50,-Sk / dvojicu

stena
stena
stena
stena